Dit jaar (nog) niet genomineerd

Erik Bobeldijk

Erik Bobeldijk
Voorzitter

 

De jury heeft een weloverwogen keuze gemaakt bij de nominaties voor dit jaar. Vijf personen die de samenleving een stuk verdraagzamer hebben gemaakt zijn genomineerd voor de eretitel Ambassadeur van de Verdraagzaamheid 2013. Tevens zijn vijf organisaties achter prachtige intiatieven genomineerd. Zij zullen strijden om de eretitel Ambassade van de Verdraagzaamheid 2013.

Helaas zijn er altijd personen en organisaties die zich met verve hebben ingezet voor een verdraagzame samenleving, die dit jaar (nog) niet bij de genomineerden zaten. Mogelijk zitten er personen en organisaties tussen die volgend jaar alsnog worden genomineerd. Ik maak graag van de mogelijkheid gebruik om een aantal personen en organisaties te noemen. Ook zij verdienen alle lof. Ik moedig ze graag aan volgend jaar alsnog een nominatie in de wacht te slepen.

De volgende niet-genomineerde personen zijn opgevallen door hun bijdrage aan een verdraagzame samenleving: Joost van de Broek, Herman Pleij, Manuela Kalsky, Fatima Elatik, Arnaud van Rooij, Anita Chedi Shiwally, Job Cohen, Ali Bouali (Ali B.), Erica Groenendijk, Ramsey Nasr en nog vele anderen.

Ook zijn de volgende niet-genomineerde organisaties opgevallen voor hun activiteiten dit jaar: Vrede van Utrecht, SIRE, Hoofdvaart College, stichting Monument Middelburg, voetbalclub Telstar, VU Amsterdam, Deloitte, Walibi, de Remonstranten Twente, stichting Joods Kindermonument, Contactorgaan Moslims en Overheid, stichting Marhaba Welkom Noordwijk, KiesvoorjeZorg.nl, ASKV en vele andere organisaties.

Share Button