Erik Bobeldijk draagt de voorzittersrol over aan Kinga Visser

Erik Bobeldijk

Erik Bobeldijk

Op 19 maart 2007 richtte ik met vier andere personen de stichting Paleis van de Verdraagzaamheid op. Sinds de eerste dag dat de stichting bestaat, heb ik rol van voorzitter op me genomen. In het huidige bestuur ben ik nog de enige bestuurder van dit eerste uur.

De stichting staat op een punt waarbij het een volgende stap moet gaan nemen. Het team van vrijwilligers is kort geleden uitgebreid en het team is daarmee groter dan ooit. Dit vraagt om een voorzitter die meer tijd heeft voor dit team en voor de coördinatie. Sinds april van dit jaar heb ik een nieuwe baan en kan daarbij niet meer voldoende tijd vrijmaken om de functie van voorzitter in te vullen zoals dat nu nodig is. Dit betekent dat ik volgende maand terugtreed als voorzitter. Halverwege 2015 zal ik het bestuur helemaal verlaten.

Kinga Visser

Kinga Visser

Onze huidige secretaris, Kinga Visser zal per 13 november de voorzittersrol van mij overnemen. Haar achtergrond als antropologe zal ook bijdragen aan een meer inhoudelijke invulling van deze rol. Het past haar goed om vanuit deze kennis het voorzitterschap een nieuwe dimensie te geven.

Nadat ik het bestuur verlaten heb, zal ik zeker vanaf de zijlijn betrokken blijven. Voor een soepele overdracht zal ik komend half jaar eerst nog de rol van secretaris vervullen, voordat ik het bestuur helemaal verlaat. Vol vertrouwen, wens ik Kinga alle succes en wijsheid om als aankomend voorzitter met het huidige team door te bouwen aan het Paleis van de Verdraagzaamheid.

Erik Bobeldijk

Share Button