Verkiezing Ambassade van de Verdraagzaamheid 2021


Zaterdag 13 maart j.l. reikte wij in samenwerking met de Stichting Eén Land Eén Samenleving de Verdraagzaamheid-Awards 2021 uit. De eerste prijs en daarmee de titel “Ambassade van de Verdraagzaamheid 2021” werd gewonnen door de Syrische Vrouwengroep Emmen. De tweede en derde prijs gingen respectievelijk naar Mawteni Foundation uit Nijmegen en Mijn Buuf uit Den Haag.

Deze uitreiking stond eerder gepland in vorig jaar november, maar moest vanwege de COVID-maatrgelen worden verzet. Deze tiende editie van de uitreiking van de Verdraagzaamheid-Awards viel samen met het vijftienjarig bestaan van de stichting Paleis van de Verdraagzaamheid.

Zeer binnenkort volgen hier foto’s van de bijeenkomst.Kandidaten Ambassade van de Verdraagzaamheid 2020:

 • Syrische Vrouwengroep Emmen [Drenthe]

  De Syrische Vrouwengroep Emmen is een diverse groep met vrouwen, maar één ding hebben ze met elkaar gemeen: allemaal zijn zij ambitieus en willen ze hun steentje bijdragen aan de maatschappij. De vrouwen (uit o.a. Syrië, maar ook bijvoorbeeld Jemen, Egypte en Irak) organiseren allerlei activiteiten in Emmen om zo verschillende culturen met elkaar te verbinden. Voor meer informatie, zie: https://www.facebook.com/Syrische-Vrouwengroep-Emmen-137033436938020/.      Lees meer »

 • Stichting Vrouwen Activiteiten Centrum [Flevoland] –

  Het Vrouwen Activiteiten Centrum (kortweg V.A.C.) is in 2005 opgericht door drie Marokkaanse moeders uit Lelystad. Als tegengeluid tegen de opkomende polarisatie organiseert V.A.C. tal van activiteiten met Lelystadse vrouwen met allerlei culturele achtergronden. Denk bijvoorbeeld aan Arabische les, voorlichtingsbijeenkomsten en activiteiten voor kinderen, maar ook activiteiten die inspelen op de maatschappelijke en politieke actualiteit. Voor meer informatie, zie: https://www.stichtingvac.nl/.      Lees meer »

 • Sneek bakt er wat van – Cursisten Koken [Friesland]

  In Sneek gebeurde er afgelopen winter wat bijzonders: tijdens de Nederlandse les van een groep inburgeringscursisten aan het Friesland College werd besloten om een multicultureel kookboek te maken. In het boek staan de lievelingsrecepten van de cursisten: gerechten vanuit de hele wereld. De opbrengsten van het online kookboek gaan naar UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN. Voor meer informatie, zie: https://sneekbakterwatvan.weebly.com/      Lees meer »

 • Mawteni Foundation [Gelderland]

  Het sociale en artistieke initiatief Mawteni Foundation brengt de verschillende culturen van Nijmegen met elkaar in verbinding. Dit doen ze door middel van onder andere gezamenlijke maaltijden en een gespreksgroep, maar ook muziek, theater en dans spelen een belangrijke rol. Immers kan muziek en dans verbinden, zonder dat daar woorden voor nodig zijn. Voor meer informatie, zie: http://www.mawtenifoundation.nl/.      Lees meer »

 • New Life Choir [Groningen]

  Het New Life Choir is een koor bestaande uit gevluchte Syriërs. Het koor ontstond in 2015, toen een aantal van de koorleden elkaar voor het eerst ontmoetten in de noodopvang voor vluchtelingen in Groningen. De koorleden schrijven niet alleen hun eigen teksten, maar vertalen ook bekende Nederlandse liederen naar het Arabisch of andersom. Zo bouwt muziek bruggen tussen culturen! Voor meer informatie, zie: https://www.newlifechoir.nl/.      Lees meer »

 • Stichting Kleur en Kracht [Limburg]

  Stichting Kleur en Kracht uit Venray zet zich in voor een inclusieve samenleving voor iedereen, en brengt de verschillende culturen uit Venray met elkaar in contact en verbinding. Zo bieden zij cultuursensitieve ondersteuning, maar organiseren ze ook allerlei activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan het jaarlijkse Kleur en Kracht, een groot evenement voor en door (multiculturele) vrouwen. Voor meer informatie, zie: https://www.stichtingkleurenkracht.nl/.      Lees meer »

 • Mondiaal Centrum Breda [Noord-Brabant]

  Het Mondiaal Centrum Breda zet zich op allerlei manieren in voor een inclusieve en veilige samenleving. Zo bieden zij bed, bad, brood en begeleiding aan ongedocumenteerden en huisvesten zij een ontmoetingsplek waar mensen met allerlei culturele achtergronden met elkaar in contact komen. Daarnaast wordt er met de activiteiten die het centrum organiseert extra aandacht gegeven aan diversiteit en mensenrechten. Voor meer informatie, zie: https://www.mondiaalcentrumbreda.nl/.      Lees meer »

 • PARTicipate [Noord-Holland]

  PARTicipate brengt vrouwen van verschillende culturele achtergronden, met name in en rondom de Gemeente Zaanstad, bij elkaar. De stichting ondersteunt vrouwen met een migratie-achtergrond, door middel van naailessen en andere workshops. De vrouwen leren daar niet alleen nieuwe vaardigheden, wat handig is voor de arbeidsmarkt, maar hebben ook veel steun aan elkaar: “empowered women – a healthier society!” Voor meer informatie, zie: https://www.participatenl.net/.      Lees meer »

 • Etty Hillesum Centrum[Overijssel]

  Het Etty Hillesum Centrum in Deventer draagt bij aan een samenleving waarbij er met respect voor elkaar wordt omgegaan. De idealen van Etty Hillesum vormen het uitgangspunt: zij schreef in haar dagboeken hoe mensen met verschillende ideeën en achtergronden goed zouden kunnen samenleven. Om dit doel uit te dragen biedt het centrum onder meer tentoonstellingen en educatieprogramma’s rond dit thema. Voor meer informatie, zie: https://ettyhillesumcentrum.nl/nl/.      Lees meer »

 • De Voorkamer [Utrecht]

  De Voorkamer is sinds 2016 een interculturele ontmoetingsruimte in Utrecht, waarbij het doel is om inclusie en integratie te bevorderen. De Voorkamer biedt een ruimte om inspiratie en talenten met elkaar te delen en uit te wisselen. Taalcafé’s, buurttours, spelletjesavonden en muziek- en kunstprojecten vormen slechts een greep van wat er allemaal in De Voorkamer wordt georganiseerd. Voor meer informatie, zie: https://devoorkamer.org/.      Lees meer »

 • Het Pennywafelhuis[Zeeland]

  Het Pennywafelhuis is een community art project in de wijk Dauwendaele in Middelburg, in een flat met 250 huishoudens met allerlei culturele achtergronden. Door middel van kunst draagt het Pennywafelhuis bij aan de verbinding tussen alle mensen in de flat en daarbuiten. In het atelier, de markthal, de eetkamer en de tuin worden talenten ontdekt, verhalen verteld en herinneringen gedeeld. Voor meer informatie, zie: https://pennywafelhuis.nl/.      Lees meer »

 • Mijn Buuf [Zuid-Holland]

  Mijn Buuf is een atelier dat zich richt op sociaal geïsoleerde wereldvrouwen in Den Haag en omgeving. De vrouwen ervaren problemen waardoor zij (nog) niet actief deel (kunnen) nemen aan de maatschappij. Mijn Buuf helpt ze hierbij, door samen producten te maken. Diversiteit is hun specialiteit: met ruim twintig nationaliteiten aanwezig wordt de Nederlandse taal automatisch geoefend! Voor meer informatie, zie: https://www.mijnbuuf.nl/.      Lees meer »

Share Button