PARTicipate [Noord-Holland]

PARTicipate brengt vrouwen van verschillende culturele achtergronden, met name in en rondom de Gemeente Zaanstad, bij elkaar. De stichting ondersteunt vrouwen met een migratie-achtergrond, door middel van onder andere naailessen, een praatclub en andere workshops. De vrouwen leren daar niet alleen nieuwe vaardigheden, wat handig is voor de arbeidsmarkt, maar hebben ook veel steun aan elkaar: de activiteiten gaan (sociale) isolatie tegen en zorgen voor verbinding tussen de vrouwen met allerlei verschillende culturele achtergronden. Bovendien oefenen zij bij de activiteiten die ze samen ondernemen automatisch de Nederlandse taal. Ook ondersteunt PARTicipate de vrouwen met het krijgen van een baan: immers zijn de werkloosheidscijfers onder vrouwen met een migratieachtergrond relatief hoog, en dit wil PARTicipate tegengaan. Onder andere met de bovengenoemde activiteiten, maar ook door samen een sociale, duurzame onderneming op te zetten. Ook geven de vrouwen van PARTicipate aandacht aan nationale en internationale feestdagen en nemen ze deel aan allerlei positieve activiteiten: zo serveerden zij op 5 mei gratis vrijheidsmaaltijdsoep en organiseerden ze een lenteparade. Al met al draagt PARTicipate dus bij aan échte verbinding en empowerment: “Empowered women – a healthier society!” Zie voor meer informatie de website van de stichting: https://www.participatenl.net/.

Share Button