Toelichting nominatie Dare to be Grey

Dare to be Grey

dtbg3De campagne Dare to be Grey wil de polarisatie doorbreken. Zij doet dat door op een toegankelijke en aansprekende manier een online platform te creëren voor persoonlijke verhalen. Daarmee biedt zij iedereen in het midden een vooraanstaande plaats in het debat. Zo worden in de you-tube-serie “50-kleuren-grijs” mensen aan het woord gelaten die zich iedere dag inzetten om het grijze in de samenleving kleur te geven.
‘Dare to be Grey’ is bedacht door een groep studenten van de Universiteit van Utrecht omdat het maatschappelijk debat was verhard. In dat debat worden felle discussies gevoerd over de vluchtelingenstroom en de plaats van de islam in onze samenleving. Vooral de beide polen zijn vaak zicht- en hoorbaar: religieus extremisme versus het rechts-populisme. Met ‘durf grijs te zijn’ doelen de initiatiefnemers op de grijze zone tussen zwart-wit denken, op een brede verscheidenheid aan meningen en identiteiten. Gematigde meningen moeten volgens hen de norm worden. Dare to be Grey is ook winnaar van een wereldwijde wedstrijd voor studenten om een social media-aanpak te ontwikkelen om extremisme en radicalisering tegen te gaan. Deze wedstrijd werd in juli 2016 georganiseerd door Facebook.

Share Button