Initiatieven verdraagzaamheid

Deze pagina bevat links naar interessante sites die onderwerpen bevatten die direct of indirect met verdraagzaamheid te maken hebben. Weet je een interessante site, meld deze dan via: info@paleisvandeverdraagzaamheid.nl.

Algemene verklaring voor Verdraagzaamheid en tegen Uitsluiting
Een algemene verklaring onder andere opgesteld door het Landelijk Bureau ter Bestrijding van Rassendiscriminatie. Net als de support voor het Paleis van de verdraagzaamheid, kan je deze algemene verklaring onderschrijven.

De Brug
Stichting De Brug is de multiculturele huiskamer van Amsterdam-West. Hier is iedereen welkom en straalt de blijdschap af van iedereen die de sfeer van respect en acceptatie voelt.

Geheugen van West
Meer weten van elkaar geeft meer begrip en meer weten van elkaar geeft meer begrijpen en meer begrijpen geeft meer respect en meer respect geeft verdraagzaamheid.

Hoffelijk Amsterdam
Website van de gemeente Amsterdam ter promotie van meer hoffelijkheid. Op initiatief van wethouder Andree van Es (Burgerschap en Diversiteit) is dit initiatief gestart geeft om het begrip ‘burgerschap’ nieuwe invulling te geven door de verbinding te leggen tussen meedoen, verbondenheid en hoffelijkheid in de stad.

Interreligieus beraad
Het doel van het Interreligieus Beraad is een goede onderlinge verstandhouding tussen de religies en levensbeschouwingen te bevorderen, daarmee de kwaliteit van de samenleving te vergroten en elkaar in het interreligieuze werk te stimuleren en helpen.

Kleve project
Het Kleve project heeft tot doel kinderen te laten ervaren hoe op een
respectvolle manier met elkaar om te gaan, ongeacht geloofsovertuiging, huidskleur, afkomst etc.

Kosmopolis
Dit overheidsinitiatief heeft qua uitgangspunten grote overlap met het Paleis van de Verdraagzaamheid. Dit initiatief werd ooit gestart onder de naam “Het huis van de Culturele Dialoog”.

Manifest één land, één samenleving
Een manifest opgesteld door oud-politici. Net als de support voor het Paleis van de verdraagzaamheid, kan je dit manifest ondertekenen.

Mozeshuis
Het Mozeshuis organiseert en ondersteunt, zowel in het Mozeshuis als in de Mozes & Aäronkerk, een scala aan laagdrempelige educatieve, maatschappelijke en culturele programma’s gericht op het versterken van zelfredzaamheid en sociale verbondenheid.

Museum of Tolerance
The Museum of Tolerance lijkt in bepaalde opzichte op het idee achter het Paleis van de Verdraagzaamheid. New York, Los Angeles en Jeruzalem hebben een Museum of Tolerance. Deze laatste is gesponsord door het Simon Wiesenthal Center.

NiceNieuwWest
De initiatiefnemers van www.nicenieuwwest.nl, die wonen, werken en leven in de multiculturele wijk Amsterdam Nieuw-West, houden van hun buurt en zetten zich 100% subsidievrij en vrijwillig in. Zij bedenken, ondersteunen en maken samen met buurtbewoners door middel van leuke, gekke en wilde ideeën en activiteiten Nieuw-West nog leuker.

Tolerantiepoort
De tolerantie poort is een initiatief van Dick Bos van GELMO Hekwerken. Deze poort met veel symboliek reist een jaar lang door het land. De poort is daar waar tolerantie nodig is. Bij mensen die een pluim verdienen, of daar waar tolerantie wat extra aandacht mag. Hij duikt op waar je hem niet verwacht. De tolerantiepoort is ontworpen door Juul Baltussen.

Wij Amsterdammers
Door de gemeente Amsterdam ondersteunde activiteiten, die het “Wij gevoel” vergroten, zoals straatfeesten en debatten.

Share Button