ANBI

Stichting Paleis van de Verdraagzaamheid heeft de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status. Dit betekent dat giften aan onze stichting (onder bepaalde voorwaarden) als gift kunnen worden afgetrokken bij uw belastingaangifte. Er komen een aantal nieuwe voorwaarden die als doel hebben het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Onze stichting juicht deze ontwikkeling toe.

Met ingang van 1 januari moeten de volgende zaken openbaar zijn via internet:

Share Button