Toelichting nominatie Omalief

Stichting Omalief

omalief-4Gegrepen door rapporten over eenzaamheid onder bewoners van verzorgingshuizen besloot Mustafa Kus, de voormalig jongerenwerker tot actie over te gaan. “Het gaat ons om iets heel simpels, om menslievendheid”, legt Kus uit. “Er zijn ouderen die nooit bezoek krijgen en die in feite tussen 4 muren hun einde afwachten.” Kus benaderde een aantal jongeren vanaf 16 jaar van zijn islamitische organisatie. Zijn initiatief samen met hen de kwetsbare groep ouderen uit hun isolement te halen, blijkt succesvol. Binnenkort zullen dan ook via de Nederlandse Islamitische Federatie in een aantal andere plaatsen als Den Haag, Rotterdam en Dordrecht Nederlandse ouderen door Turkse jongeren worden ‘geadopteerd’. Doelstelling van het project is een bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van de vereenzaming van ouderen. Daarnaast draagt dit project ook bij aan:

  • Verkleinen van de kloof tussen jong en oud.
  • Samenbrengen van verschillende culturen en achtergronden
  • Bevorderen van hulpvaardigheid en verdraagzaamheid
  • Versterken van wederzijds respect, begrip en verantwoordelijkheid
  • Verminderen van wederzijdse vooroordelen over cultuur en geloof
Share Button