Catching Cultures Orchestra [Utrecht]

Catching Cultures Orchestra (CCO) biedt mensen van allerlei verschillende culturele achtergronden de mogelijkheid om hun muziek met elkaar te delen. Zodoende draagt dit orkest, met 25 vaste leden, op vele manieren bij aan de waardering van culturele diversiteit! Ten eerste kunnen mensen met diverse achtergronden hun muziek met elkaar en het publiek delen: CCO geeft nieuwkomers een gelijkwaardige rol in het creatieve ontwikkelingsproces, en een gevoel van samenzijn oproepen in een gemengd publiek lukt altijd. Dit geeft veel mensen een gevoel van veiligheid en het ervaren van een ‘thuis’ in Nederland. Ten tweede nodigt CCO bewoners van woonwijken in Utrecht uit om precies datgene te doen wat het orkest zo bijzonder maakt: samen muziek maken, onderling contact leggen, een community vormen. De kracht van de muzikale activiteiten is het diverse culturele en sociale bereik. Daarnaast geeft CCO vluchtelingen, via muziek, een kans om sociale contacten te leggen, hun muzikale talenten te ontwikkelen een toekomst op te bouwen. CCO geeft niet alleen losse concerten, zij heeft haar eigen jaarlijkse festival met eten, dansen en kinderprogramma! Zelfs tijdens de pandemie heeft CCO niet stilgezeten, met een corona-video, concerten bij flats en verzorgingstehuizen, en deelname aan Cultuur in Actie. Over al deze mooie, muzikale en verbindende concerten en projecten kun je meer lezen op de Facebookpagina van Catching Cultures Orchestra, en op https://catchingculturesorchestra.nl/.

Share Button