Juryrapport Atlas Cultureel Centrum

Atlas Cultureel Centrum

Atlas Cultureel Centrum

Atlas Cultureel Centrum wil het bedreigde immateriële erfgoed van migranten vastleggen en beschikbaar maken voor een groot en nieuw publiek. Daarnaast wil Atlas Cultureel Centrum op een slimme en creatieve manier focussen op integratie en participatie van nieuwkomers (met name Polen, Roemenen en Bulgaren).

In 2013 nam een groep Hagenaars het initiatief om de geschiedenis van de eerste gastarbeiders bekend te maken aan een breed publiek. Hun drijfveer was even simpel als belangrijk: Wie zijn verleden niet eert, verliest de toekomst en wie zijn wortels vernietigt, kan niet meer groeien. Om de kennis, ervaringen, successen en falen van deze migranten (met name Spanjaarden, Italianen, Grieken, Turken en Marokkanen) te bewaren, behoeden en overdragen aan de nieuwe generatie is Atlas Cultureel Centrum in 2014 officieel opgericht.

Atlas verzorgt onder meer educatieve activiteiten, netwerkbijeenkomsten, workshops, lezingen en dialoogbijeenkomsten. Ook organiseren zij fototentoonstellingen, filmavonden en theatervoorstellingen om bruggen te slaan tussen diverse groepen in de samenleving. In 2018 reizen zij rond met een boeiende fototentoonstelling “Vijftig jaar Marokkaanse migratie in Nederland”. De tentoonstelling was onder meer te zien in Den Haag, Utrecht, Arnhem, Amsterdam en Culemborg. De expositie laat – met eenvoudige, maar des te indrukwekkender foto’s – zien hoe de eerste generatie Marokkaanse gastarbeiders erin slaagde een toekomst voor hun gezinnen op te bouwen. De Marokkaanse cultuur in Nederland wordt in beeld gebracht met thematische foto’s.

Share Button