Juryrapport Ingemar Francisca

Ingemar Francisca

Ingemar Francisca

In een tijd waarin de nadruk ligt op polarisatie en waarin dagelijkse gebeurtenissen deze voedt, brengt Ingemar Francisca tegengif. Zij is namelijk de initiatiefnemer van de Verzoendag en heeft de ambitie om hier een nationale feestdag van te maken. Deze beweging haalde Francisca vanuit Zuid-Afrika naar Nederland.

In 1994, na het officiële einde van de apartheid, werd daar de Day of Reconciliation, een officiële feestdag. De intentie van Francisca is om in Nederland de verzoening op microniveau in te zetten. Zij is er namelijk van overtuigd dat verzoening begint binnen de directe omgeving van individuen, zoals binnen familiekringen, de buurt en de werkomgeving. Om tot maatschappij brede verzoening te komen, is volgens de initiatiefnemer verzoening op microniveau cruciaal.

Het concept van Verzoendag is dan ook dat geïnteresseerden zich kosteloos aan kunnen melden bij een verzoener/mediator om zo een actueel conflict te bespreken in de hoop tot verzoening te komen. Wanneer verzoening nodig is, betekent dat het ergens schuurt. De term verdraagzaamheid verwijst ook naar frictie, met daarin een actieve houding in het verdragen van elkaar. Daarom vinden wij dat Ingemar Francisca met het initiëren van de Verzoendag, aansluit bij de kernwaarden van het Paleis van de Verdraagzaamheid. Daarbij zien wij de nominatie als aanmoediging om deze landelijke dag uit te breiden en voort te zetten. In 2014 was de eerste en in 2015 de meest recente editie. Na een tussenjaar vond op 25 februari dit jaar de derde Verzoendag plaats in Rotterdam Ahoy.

Share Button