Juryrapport IZI Solutions

IZI Solutions

IZI Solutions

IZI solutions zet zich dagelijks in voor een inclusieve samenleving. Dit doen zij door zich als sociale onderneming hard te maken voor een rechtvaardige en gelijkwaardige maatschappij waarbij iedereen meedoet en meetelt. Zij zetten zich in voor bewustwording op thema’s als arbeidsdiscriminatie, onderwijssegregatie, jeugdwerkeloosheid en armoedebestrijding.

Een focusgroep die zij daarbij hebben zijn jongeren. IZI Solutions is specifiek genomineerd vanwege het organiseren van het Ubuntu Symposium. Ubuntu komt van de (Zuid) Afrikaanse filosofie dat wij menselijk worden door anderen ‘ik ben omdat wij zijn’. Nobelprijswinnaar Desmond Tutu stelde dat mensen met ubuntu warm, zorgzaam en vriendelijk zijn met bovenal compassie voor de ander. IZI Solutions richtte zich met het Ubuntu symposium op jongeren en had als onderwerp ‘Van diversiteit naar inclusiviteit’. Inclusiviteit vereist verdraagzaamheid naar elkaar. IZI solutions streeft ernaar niet te focussen op de verschillen, maar het universele, het menselijke (ubuntu) dat is een doel dat aansluit bij de kernwaarden van het Paleis van de Verdraagzaamheid.

Share Button