Stichting Kleur en Kracht [Limburg]

Stichting Kleur en Kracht zet zich actief in voor een inclusieve samenleving, en brengt de verschillende culturen in de Gemeente Venray en omgeving met elkaar in verbinding. Kleur en Kracht zag namelijk dat, ondanks de kleurrijke en diverse samenleving, het aanbod niet altijd ditzelfde diverse, inclusieve karakter heeft. Daarom biedt Stichting Kleur en Kracht cultuursensitieve ondersteuning, op het gebied van onder andere weerbare opvoeding, een passende loopbaan en budgetbeheer. Naast deze ondersteuning, waarbij er speciale aandacht is voor diverse culturele opvattingen, organiseert Stichting Kleur en Kracht tal van activiteiten om de diversiteit in Venray, Limburg en Nederland te vieren! Bij het jaarlijkse Kleur en Kracht evenement, dit jaar op 19 september, speciaal voor en door vrouwen met verschillende culturele achtergronden, wordt het belang van verbinding op een feestelijke manier benadrukt. Het event bestaat uit onder andere workshops, optredens, een talkshow en theatervoorstelling. Een ander voorbeeld is de recente activiteit “Op zoek naar toekomst,” waarbij de Stichting samen met jongeren uit een AZC een maaltijd kookte en in gesprek ging over respect en cultuur. Nieuw is de activiteit Kleurrijke High Tea, een activiteit in samenwerking met diverse wijken voor eenzame mensen. Daarnaast verbinden de kwartiermakers via het project Anders Inclusief allerlei mensen en positieve initiatieven voor een diverse en inclusieve samenleving. Benieuwd geworden? Op de website vind je meer informatie: https://www.stichtingkleurenkracht.nl/.

Share Button