Taco Dibbits

Taco Dibbits

Taco Dibbits is de sinds 15 juli 2016 hoofddirecteur van het Rijksmuseum Amsterdam.

Het Rijksmuseum toonde tot nu toe voornamelijk de successen van de Nederlandse cultuur. Directeur Taco Dibbits wil ook de schaduwzijden van onze geschiedenis belichten: in 2020 zal er een grote tentoonstelling worden gehouden over ons slavernijverleden.

Hij vindt dat het Rijksmuseum te weinig aandacht aan de duistere zijde van de Hollandse geschiedenis schonk. Lag in het verleden de nadruk op de successen: de Hollandse koopmansgeest, de handel, de meesterschilders als Rembrandt en Vermeer die dankzij de bloeiende economie in de Gouden Eeuw een markt hadden, laat Taco nu ook zien hoe de Hollanders aan sommige van die schatten gekomen zijn.

Taco wil de schatten van het Rijksmuseum inzetten om mensen te verbinden. Hij wil dat we zoeken naar gedeelde grond in het verleden en daarmee meer invulling geven aan de sociale en maatschappelijke rol van het Rijksmuseum.

Taco is te volgen via Twitter.

Share Button