Team Bruggen Bouwen Leeuwarden [Friesland]

Het Team Bruggen Bouwen Leeuwarden is een initiatief van Kleurrijk Fryslân en bestaat uit een tiental deelnemers met allerlei verschillende levensbeschouwelijke achtergronden. Als echte bruggenbouwers zetten zij zich samen in voor verbinding tussen mensen met verschillende religieuze en culturele achtergronden. Dit doet het team door niet te focussen op het overbruggen van verschillen, maar juist op het gezamenlijk oplossen van maatschappelijke problemen in de Gemeente Leeuwarden en omgeving. Specifiek gaat het hierbij om problemen omtrent discriminatie; zo wil het Team weerstand bieden tegen de druk van groeiend racisme en discriminatie in de samenleving. Het team behandelt allerlei maatschappelijke vraagstukken die met dit onderwerp te maken hebben. Want hoe reageer je bijvoorbeeld als de plaatselijke moskee wordt beklad? En wat betekent het als joden zich onveilig voelen? De Bruggen Bouwers behandelen deze vragen effectief: zij zijn getraind om te werken met het model van Dialogue for Peaceful Change. Door middel van dialoog kan er zo op een goede manier met (maatschappelijke) conflicten worden omgegaan. Op deze manier is het Team Bruggen Bouwen een belangrijke speler geworden in Leeuwarden en omgeving, en dragen zij actief bij aan interculturele gelijkwaardigheid en respect! Wil je meer weten? Zie dan de website van Kleurrijk Fryslân: http://www.kleurrijkfryslan.org/wp/bruggen-bouwen/.

Share Button