Toelichting kandidaat Burgerinitiatief Respect-Diversiteit

Burgerinitiatief Respect-Diversiteit

‘Respect en diversiteit’ is een burgerinitiatief van en voor inwoners uit Geldermalsen.

De bedoeling is kennis uitwisselen en begrip te kweken tussen de verschillende sociale, culturele en religieuze bevolkingsgroepen over thema’s die spelen in onze samenleving. De groep wil de komende jaren hiermee verder aan de gang. De samenleving is aan het veranderen dat heeft gevolgen voor hoe we met elkaar omgaan. Wat weten we eigenlijk van de ander hoe die denkt en leeft. In deze gedachtegang hebben de initiatiefnemers gemeend dat open gesprektafels een mooie manier is, de aanwezigen onder begeleiding van een goed opgeleide onafhankelijke gespreksleider met elkaar in gesprek te laten gaan, om elkaar te ontmoeten.

Een gesprektafel wordt samengesteld uit de verschillende bevolkingsgroepen. In alle rust spreken tussen de 6 tot 8 mensen open en eerlijk met elkaar over diverse onderwerpen onder het ‘toeziend oog’ van de gespreksleider.In december 2016 vond de eerste gespreksavond Respect en Diversiteit plaats.

De opkomst vanuit diverse doelgroepen was zo groot dat in verschillende groepjes met elkaar van gedachten gewisseld kon worden over de invulling van het onderwerp ‘Ontmoet…..maak het mee(r)’. Aan de doelstelling, kennismaken met elkaar en gedachten delen, werd ruimschoots voldaan. Na deze volgens alle deelnemers positief verlopen avond luidde dan ook de conclusie dat dit een vervolg moet krijgen. De volgende bijeenkomst is begin 2017. Er is afgesproken dat iedere deelnemer dan een of meer bezoekers meeneemt.

Share Button