Toelichting nominatie Avecenna

Genomineerd voor de titel Ambassade van de Verdraagzaamheid 2012

Algemene achtergrond en motivatie:
Avicenna is een Rotterdamse multiculturele studentenvereniging.
Zij richten zich op drie gebieden:

  1. Sociaal-maatschappelijk
    Feestelijke activiteiten in asielzoekerscentra en kinderziekenhuizen. Het opzetten van een Studenten Hulp Project. Inzamelingsacties voor hulporganisaties, debatten en lezingen over actuele onderwerpen en meer.
  2. Cultureel
    Excursies naar Londen, Brugge en Parijs, Ardennen, Veluwe Musea, bezoek aan historisch bibliotheek van Leiden, Lustrumviering en cursus Arabisch voor beginners. Dit is een opsomming van onze culturele doelen.
  3. Religieus
    Gezamenlijke viering van feestdagen: het suikerfeest, het offerfeest en het milaadfeest. Tafsierbijeenkomsten, Bijbelcursus, Interreligieuze debatten en Iftar maaltijden.

Zie ook: http://www.avicenna.nl/

Share Button