Toelichting nominatie België

Genomineerd voor de titel Ambassade van de Verdraagzaamheid 2012

Algemene achtergrond en motivatie:
Als je zoekt op de term verdraagzaamheid kom je veel vaker op Belgische initiatieven uit dan op Nederlandse initiatieven. Ook in België geldt dat er de laatste jaren meer noodzaak gevoeld wordt voor verdraagzaamheid. Opmerkelijk is het grote aantal activiteiten dat in België georganiseerd wordt, waarbij aandacht wordt aanbesteden aan verdraagzaamheid.
Specifieke motivatie voor kandidatuur 2012:
Een korte overzicht van Belgische steden waar in 2012 activiteiten waren waarbij aandacht besteed werd aan verdraagzaamheid:

Share Button