Toelichting nominatie Luis Garcia en Luuk Samson

Genomineerd voor de titel Ambassadeur van de Verdraagzaamheid 2012.

Algemene achtergrond en motivatie:
Luuk Samson en Luis Garcia zijn jongerenwerkers bij de organisatie Tandem te Nijmegen.
Specifieke motivatie voor kandidatuur 2012:
Luuk Samson en Luis Garcia kwamen dit jaar met een heel leuk initiatief: Zij ontwikkelden een diversiteit kwartetspel, met als doel om voor jongeren moeilijk bespreekbare thema’s op een speelse manier bespreekbaar te maken. Het doel van het spel is om in gesprek te komen over thema’s als seksualiteit, geloof en nationaliteit, zodat meer begrip en wederzijds respect wordt gestimuleerd.
Zie ook: http://www.tandemwelzijn.nl/activiteiten/overzicht/activiteit/artikel/diversiteit-kwartetspel.html en http://www.youtube.com/watch?v=8-ea0vuefmc

Share Button