Toelichting nominatie Mozeshuis

 

Genomineerd voor de titel Ambassade van de Verdraagzaamheid 2012.

Algemene achtergrond en motivatie:
Het Mozeshuis gehuisvest naast de Mozes & Aäronkerk is een Amsterdams stedelijk centrum voor ontmoeting, verbinding en compassie.
Op hun website geeft het Mozeshuis de volgende toelichting:
“Amsterdam is een dichtbevolkte stad met een grote diversiteit aan culturen. Verschillen kunnen de samenleving splijten en verdelen, maar ook verrijken.  Door compassie als grondslag te nemen zijn Amsterdammers in staat de diversiteit aan tradities, culturen en levensbeschouwingen vooral als een kracht van onze stad te zien.
In die stad is het Mozeshuis het centrum dat mensen, bedrijven en organisaties enthousiast maakt om elkaar beter te leren kennen, samen te werken en zich in te zetten voor een stad met een warm hart.
Het Mozeshuis organiseert en ondersteunt educatieve, maatschappelijke en culturele programma’s om de zelfredzaamheid van burgers te vergroten, maatschappelijke participatie te bevorderen en sociale samenhang te versterken.
In de Mozes & Aäronkerk, ontmoetingsplek voor een kleurrijke stad, vinden grootschalige bijeenkomsten, exposities en concerten plaats.”
Zie ook: http://www.mozeshuis.nl/
Specifieke motivatie voor kandidatuur 2012:
Het Mozeshuis heeft in 2012 diverse activiteiten uitgevoerd die de verdraagzaamheid bevorderen, waar onder:

  • Het Mozeshuis zet zich in voor de internationale Handvest voor Compassie-campagne van Karen Armstrong en de hieraan verbonden Compassionate Cities-campagne. In beide campagnes staat de universele Gulden Regel centraal: “Behandel de ander, zoals je zelf wilt worden behandeld.”.
  • Mixen in Mokum: Mixen in Mokum is een kennismakings- en taalcoachingsprogramma dat Amsterdammers koppelt aan nieuwkomers om de stad en elkaar te leren kennen en het Nederlands in de praktijk te oefenen.
  • Podium voor tolerantie Het Mozeshuis stelt de Mozes & Aäronkerk regelmatig beschikbaar als podium voor maatschappelijke initiatieven van anderen gericht op verdraagzaamheid.

Zie onder andere ook: http://www.mozeshuis.nl/main.php?obj_id=271794742

Share Button