Toelichting nominatie Reinaldahuis

Genomineerd voor de titel Ambassade van de Verdraagzaamheid 2012.

Algemene achtergrond en motivatie:
Het Reinaldahuis maakt onderdeel uit van de Zorggroep Reinalda
Zie ook: http://www.zorggroepreinalda.nl/
Specifieke motivatie voor kandidatuur 2012:
In 2011 was het Reinaldahuis het eerste zorgcentrum in Haarlem dat op initiatief van o.a. de humanistisch raadsvrouw en de voorzitter van de cliëntenraad een roze loper kreeg. ‘Je wordt hier uitgedaagd om over je vooroordelen na te denken. Want hoe tolerant ben jezelf?’, vatte raadsvrouw Doornenbal het zondag 4 maart pakkend samen.
Anders dan anders was alweer het elfde Vriendencafé in het Reinaldahuis. Zondag 4 maart had het culturele café een roze tintje. Een muzikale middag waarop ook flink werd wild gebreid en de kleur van de hapjes ook roze was.
Zie ook: http://www.dichtbij.nl/zuid-kennemerland/regio/artikel/2285081/een-recht-een-averrecht-tijdens-roze-vriendencafe.aspx

Share Button