Toelichting nominatie Tineke Lodders-Elfferich

Genomineerd voor de titel Ambassadeur van de Verdraagzaamheid 2012

Algemene achtergrond en motivatie:
Tineke Lodders-Elfferich was van 1999 tot 2003 lid van de Eerste Kamer. Eerder was ze waarnemend partijvoorzitter van het CDA. Na haar afscheid van de senaat werd Tineke Lodders voorzitter van een speciale visitatiecommissie die het emancipatiebeleid op de verschillende departementen in kaart moest brengen. Tineke Lodders-Elfferich is momenteel onder andere voorzitter van de beweging: één land, één samenleving.
Specifieke motivatie voor kandidatuur 2012:
Op 22 april 2012 stelt zij in een artikel in Trouw dat de nuance in het integratiedebat terug moet.
Tineke Lodders stelt:
“Deze week deed de PVV in Den Haag het voorstel om immigranten contractueel een assimilatieverplichting op te leggen omdat er in de stad nu meer allochtonen wonen dan autochtonen.
De gedachte erachter stoelt op drie misvattingen: die andere identiteit is per definitie bedreigend, assimilatie is afdwingbaar, en integratie vindt alleen plaats als je die forceert. Wie z’n angst of argwaan even opzij zet, kan zien dat de werkelijkheid anders is. Culturele en etnische verscheidenheid is in Den Haag en daarbuiten een feit. Die kan dus niet per maatregel als een ‘Hans Kazan act’ worden weggetoverd. Ook de integratie is een feit, in weerwil van alle politieke discussie. Want de samenleving staat niet stil terwijl de politiek discussieert over beleid.”
Zie ook: http://www.trouw.nl/tr/nl/4328/Opinie/article/detail/3244707/2012/04/22/De-nuance-moet-terug-in-het-integratiedebat.dhtml

Share Button