Toelichting nominatie Monique Samuel

Genomineerd voor de titel Ambassadeur van de Verdraagzaamheid 2013.

Genomineerd voor de titel Ambassadeur van de Verdraagzaamheid 2013.

Monique Samuel

Monique Samuel (Amsterdam/Egypte) is politicologe. Ze reist het Midden-Oosten door en mengt persoonlijke verhalen over haar ontmoetingen met de mensen daar met politieke analyses, probeert achtergronden en verschillen te duiden en legt grote nadruk op de socio-politieke ontwikkelingen. Door haar eigen positie als jongere, vrouw, allochtoon, lesbienne, slechtziende en aanhanger van een minderheidsreligie trekt ze op alle fronten theoretisch aan het kortste eind, maar ze weet dat juist om te zetten in nieuwe gezichtspunten.

Deze zomer was Samuels te gast bij Knevel & van de Brink, kort nadat veel Koptische kerken in Egypte waren aangevallen. Ondanks bedreigingen aan haar persoonlijk adres deed Samuel een dapper beroep op verdraagzaamheid, door haar liefde voor de moslims uit te spreken en zich te beroepen op wat hun beider religies bond. Samuel is een actief voorvechter van de rechten van minderheden wereldwijd, of dit nu religieuze, etnische of seksuele identiteiten betreft en benadrukt ten alle tijden de gemeenschappelijke deler zoals ook goed naar voren kwam in haar recente TedEx speech http://www.youtube.com/watch?v=YkNpFAwOml4

http://www.moniquesamuel.nl/

Share Button