Toelichting nominatie Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie

Stichting BMP

De stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie (BMP) is een landelijke projectorganisatie die tot doel heeft om vanuit een onafhankelijke opstelling de betrokkenheid van mensen bij maatschappelijke vraagstukken te bevorderen. Een van die projecten is het oral history project Ongekend Bijzonder, de bijdragen van vluchtelingen aan de stad.
Nederland kent een lange traditie in het opvangen van vluchtelingen uit uiteenlopende delen van de wereld. De laatste decennia spitst het politieke en maatschappelijke debat over vluchtelingen zich vooral toe op het toelatingsbeleid en op inburgeringsplichten. De levensverhalen van vluchtelingen en hun bijdrage aan de samenleving en de cultuur zijn hierdoor sterk onderbelicht gebleven en maken nauwelijks deel uit van onze belevingswereld en ons cultureel erfgoed.
Doel van het project Ongekend bijzonder is het verzamelen, archiveren, voor een breed publiek toegankelijk maken en op kunstzinnige wijze presenteren van de levensverhalen van vluchtelingen, met speciale aandacht voor hun maatschappelijke participatie en hun bijdrage aan de ontwikkeling van de vier grote steden.

Share Button

5 gedachten over “Toelichting nominatie Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie

  1. Het project Ongekend Bijzonder is top. Want het geeft een stem aan de ongehoorde geluiden. En het geeft vluchtelingen niet alleen het gevoel maar dat zij in werkelijkheid een deel van de maatschappij zijn, dat ze hier echt thuis horen.

  2. Heel erg goed om de golven van de geschiedenis vast te leggen. Zeker hoe deze mensen overleven.

  3. BMP heeft een verbindende functie.
    Door levensverhalen op te tekenen krijgen Nederlanders de gelegenheid om zich in te leven in mensen met een haal andere achtergrond.
    De vluchteling krijgt door zijn/haar levensverhaal te vertellen een gezicht .

Reacties zijn gesloten.